Cả một bầu trời hạnh phúc khi nhìn thấy khoảnh khắc này. (Ảnh: Chụp màn hình FBNV)